Pazartesi, Nisan 12, 2021

CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin ile Röportaj : Eren Talha Altun

Türkiye, Doğu Akdeniz’de nasıl bir politika izliyor?

AKP radikal ve mezhepçi bir politika ile geniş orta doğu coğrafyasında kendi etkinlik alanını genişletmeye çalıştı. Mısır, İsrail, Suudi Arabistan ile yaşanan gerilimler Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de etkinlik kapasitesini azalttı. Bugün Libya ile yapılan mutabakat, kaybedilen on yıldan sonra etkinlik kazanmak için atılan bir adımdır. Ancak Güvenlik ve Askeri İşbirliği mutabakatı bizi Libya İç Savaşı’nın parçası haline getirebilir. Bugün Türkiye’de kimse Suriye’de yaşanan korkunç hatanın tekrar etmesini istemiyor.

Akdeniz’deki mevcut tezlerinin uluslararası hukukla uyuşmayan bir yönü var mı?

Doğalgaz kaynaklarına ilişkin tezlerimiz geliştirilebilir ancak ilgili coğrafyada Türkiye’nin haklarını tartışmak doğru olmaz.

Türkiye’nin ve Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin Doğu Akdeniz’deki enerji kaynakları açısından mevcut tezleri nelerdir?

GKRY yönetimi Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin varoluşsal haklarını tanımamak üzerine tezlerini kurmuş durumda. Gerçeklikle bağdaşmayan bu tezleri biz kabul edemeyiz.

Libya, uluslararası toplum için neden önemli?

Akdeniz’deki stratejik konumu, doğal ve beşeri kaynaklarıyla Libya ortaya çıkan doğalgaz havzalarına da ulaşabilecek bir konumda bulunuyor. Ülkeye huzur ve istikrarın gelmesi enerji arz güvenliği açısından çok önemli.

Türk askeri neden Libya’ya gidiyor? Bu konuda görüş ve düşünceleriniz nelerdir ?

Askerimiz Libya’ya gitmemeli. AKP’nin irrasyonel politikalarına yeteri kadar kurban verdik. Milyarlarca dolarımız kayboldu. Türkiye daha fazla insan ve kaynağını kaybedecek lükse sahip değil. Bu yüzden tezkereye hayır oyu verdik. Haklı olduğumuzu da millet kabul ediyor.

Eren Taha Altun