Kredi kartı teslimlerine virüs ayarı

62 madde olarak hazırlanan yeni torba teklif taslağında hem Bankacılık Yasası hem de Banka Kartları ve Kredi Kartları yasasında değişikliğe gidiliyor. Taslağın 16. maddesinde bankaların müşterilerle arasındaki ilişkilerin yazılı sözleşmeler dışında elektronik ortamda düzenlenmesinin önü açılıyor. Sözleşmeler yazılı şekilde veya uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle mesafeli olarak ya da bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek. Böylece, bankalar ile müşteriler arasında ilk defa sözleşme ilişkisi kurulması sırasında bankaların potansiyel müşterilerle yüzyüze gelme ihtiyacı ortadan kaldırılacak ve sürecin dijital ortamda başlayıp dijital ortamda sonlanmasının önü açılacak. Benzer değişiklik kredi kartları için de getiriliyor. Taslağa göre, kart sözleşmeleri yazılı veya uzaktan iletişim araçlarının kullanılması yoluyla da düzenlenebilecek. Ya da BDDK’nın yazılı şeklin yerine geçebileceğini belirlediği ve bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek diğer yöntemler yoluyla da sözleşme düzenlenebilecek.