LİDER VE LİDERLİK..

LİDER VE LİDERLİK..

“Bir milletin Lideri onlara hizmet eden onları yöneten kişidir.”

Lider kişi milletinin omuzuna yük, yükleyen değil, onların dertlerine ve sorunlarına çözümler üreten kişidir. Lider böyle güzel davranışlar sergileyerek bilgeliğe erişebilir.

Milletin kendi bağrından çıkan kişi iyi bir idareci, yönetici hatta çok başarılı bir devlet adamı olabilir. Fakat yönettiğiniz bu insanların kalplerinde yer etmediğiniz, onlara kendinizi sevdirmediğiniz sürece lider olamazsınız.

Gütmek insanlığa çobanlık etmek yol göstericilik, liderlik etmek demektir. İnsanlığı güden rehber ve peygamber olarak gönderilen Hz Muhammed (S.A.V)’in Hadis-i Şeriflerinde Bütün hak peygamberler çobanlık yapmışlardır. Çobanlık yapmadan yetişmiş hiçbir peygamber yoktur diyerek yol göstericiliği İnsanlara öğretmişlerdir.

Lider kişi örnek alınacak davranışlar sergileyen becerisi ve sezgisi yüksek mutlak suretle kendini iyi yetiştirmiş kişi demektir. Çoban sürüye liderlik eden onları güden sevk ve idare eden kişidir. Çoban ister sürünün önünde olsun, isterse onları geriden gütsün fakat onlara yol göstericiliğini bu şekilde de göstermiş olur.

“Çoban bozulursa sürüde bozulur” diyen bir arap atasözünden yola çıkarak eğer bir topluluğu yöneten lider iyi yetişmemişse, yani hakim bir kişiliğe sahip değilse mutlaka o topluluk bozulur ve dağılır. Lider kişi kendisinden talep edilen beklentilere cevap verebilecek etkin ve yetkin nitelikte bilgi ve beceriye sahip olmalıdır.

Lider bir kişinin hem kendisi hemde çalışma ekibi arkadaşları kendilerinden, takdir edilecek nitelikleri göstermeli ve topluma karşı örnek davranışlar sergilemelidir. Lider bir bilge kişilik doğuştan yetenekli ve becerikli olabileceği gibi kendisini sonradan yetiştirmiş iyi bir eğitim almış akıllı, zeki olduğu kadar erdem ve fazilet sahibi pratik bir zekaya sahip aynı zamanda çok nitelikli işler yapabilen kişi demektir.

Liderlik için doğruluk ve güven en önemli değer yargısıdır, eğer siz güveni kaybederseniz? “Tıpkı bir ruh gibi sonsuza kadar bir daha geri gelemez.” Doğruluk ve dürüstlük liderlik için en önemli bir değerdir. Bir milletin temsilcisi lideri halkın sıkıntılarını dertlerini çözen muktedir bir yapıda kişilik demektir.Bir milletin liderden beklediği şeyler temel nitelikler bunlardır. Eğer bu beklenti ve istekler gerçekleşmezse her zaman karşıt eleştiriler “muhaliflik” mutlaka baş gösterir.

Lider bir kişiliğin sahip olduğu “makamın” mutlak bir otoritesi vardır. Bir başka otorite ise bilgi ve beceriye aittir. Gerçek otorite ise insanlıktan kaynaklanır, tüm zorluklara ortak olmak inisiyatif almak kendi kişisel yetenek ve becerilerini ön plana çıkaran hatta manevi bir otoriteyi kuran kişidir. Böyle davranışlar sergilen bir lider halkından saygı ve itibar görür, bu güzel davranışlarla onların gönlünden taht kurmuş olur. Çünkü bir halkın sevgisi yeryüzündeki en büyük güçtür.Liderler bu gücü, gerçek güçlerini kendi halkalarından alırlar.

Liderlik için alçak gönüllü olmak ve tevazu ile hareket etmek çok doğru bir davranış şekli olarak görülmektedir. Çünkü kibir erdemi yok eder. Yönettiğiniz insanlara yüksekten bakma alışkanlığı bir kişilik bozukluğudur. Halkın içinde olan ve onlar gibi yaşayan bir lider olmak çok doğru bir davranış şeklidir. Sevgili efendimiz Hz Muhammed (S.A.V)’in kendisini öven arkadaşlarına. “Bende sizin gibi bir insanım yani bir beşerim” diyerek en güzel davranışları sergileyen yol gösterici rehber, büyük bir liderdi?

Burada yüceltici bir davranışın önüne geçerek gelecek nesillere ümmetine en doğru mesajları vermiştir. Herkes hak ettiği bir değeri ve övgüyü mutlaka görür. İndirgemeci alçaltıcı bir davranışta doğru bir yaklaşım değildir. Biz yüce peygamberimiz sevgili efendimiz Hz Muhammed (S.A.V)’in Kuran’nın anlattığı ve bize yol göstericilik yapan istişare ve istişareci saygı duyan sevgi gösteren şuracı bir modelle insana değer veren bir İslam peygamberiydi?

Onun getirdiği güzel ahlakın tamamlayıcısı olmak bizim bir görevimizdir. İnsanlık onun nuruyla karanlıktan aydınlığa doğru çıkmıştır. Büyük şair üstad Necip Fazıl Kısakürek’in Sakarya şiirinde dediği gibi? “Yol onun varlık onun gerisi hep angarya.” Bugün ülkemizde siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinde dernek ve cemiyetlerde liderlik ve yöneticilik yapanlar tek adamlık gibi despot bir anlayışın uygulayıcılarıdırlar. Ne kadar antidemokratik olduklarını eylemleriyle , yaptıklarıyla ortaya koymaktadırlar.

Özelikle ülkemizde siyasi partiler kanununu değiştirmek istemeyen demokratlıktan uzak şura ve istişareye kapalı ön seçim sistemine, karşı çıkan siyasi liderlerimiz kendi egolarını ve fikirlerini kabul ettirmek için T.B.M.M’de yapılan Anayasal çalışmalarda siyasi partiler kanunlarını değiştirmeye karşı hep uzak ve soğuk durmuşlardır. Bu geçmişte, dünde böyleydi bugün de yine bile böyledir. Yani hep aynı durumla karşı karşıyayız. Maalesef Türkiye’de Bakanlık, Millet Vekilliği veya Belediye Başkanlığının genel başkanlarının iki dudağının arasında olması siyasi kimliklerin gelecekleri ve İkballeri ancak liderlerin inisiyatifine bırakılması çok hazin ve manidardır. Böyle bir yapıdan sağlıklı işler ve başarı beklemek elbette haksızlık olur.

İşe göre adam, değilde adama göre iş ayarlamak bu zihniyetin bir ürünüdür. Liyakat ve becerinin değil ben yaptım oldu denilen bir durumun anlayışın kabul edilir bir yöntem olmadığını hep birlikte görmekteyiz
Bu ümmetin peygamberi sevgili efendimiz Hz Muhammed (S.A.V)’in yol arkadaşlarının sahabilerinin görüşlerine her zaman saygı göstermiş onları ne kadar önemsediğini herkese tüm insanlara ve Müslümanlara göstermiştir. Hoşgörü ve tevazu alçak gönüllülük gerçek demokratlık budur.

“Kendisini Kaf dağda gören bir anlayışın ulaşılmaz ve erişilmez olmanın adı liderlik değildir.” Böyle bir uygulamanın liderliğin gönüllerde yer bulması mümkün değildir. Yüce İslam dini böyle bir anlayışı böyle bir yaklaşımı asla kabul etmez. Bir yönetici ve idareci lider olarak ne verirseniz alacağınız karşılık karşılıkta ancak o kadar olabilir. Liderlik bir yapma işidir ve eylem merkezlidir. Aksiyonla birleşmiş bir vizyon dünyayı değiştirir. Liderlikte aranan şey budur

“ Lider kişi ne yaparsa mutlaka o olur ”

Ali KARACA