Sözlük Emeklisi : SEÇİMLER

Devlet belirlediği strateji ile enstrüman kullanır…
Durum planlaması yapar…
Anlık – kısa ve uzun zamanlamalı…
Mevcut hareket bu şekilde devam edecekse mevcut kişi ile.
Değişip statik hale gelinmesi gerekiyorsa uhuvvet ve suhulette hareket kabiliyetinde bir enstrümanla (isimler burada önemli değil)…
Aslolan DEVLET ise gerisi (isim cisim) teferruattır…

Bir konserde orkestrasyon aslolandır…
Ki müzik harmonisi harikulade olsun…
Müziğe kulağınızı verin, enstrümanları izleyin, en önemlisinin “ORKESTRASYON” olduğuna ererek (Erenler Dergâhında olmak meşakkatlidir) DEVLET’in manâsını idrak eder vari…

Bırakınız milyonlar sadece İZLESİN, bir kaç YÜZBİN (entellektüel – siyasetçi – işadamı v.b.) dinlesin, O’nlardan olmayın…
Olursanız da isme cisme takılarak vakit harcayın…
“Hiç görünenle görünmeyen bir olur mu” diyenlerden olmaktır aslolan / bizi var edip, vûcut bulduran.
İzleyen sadece yürür, dinleyen sadece durur büyülenmişçesine; manâda vûcut bulan da
GÖRÜR, ne olacağına karar vermişçesine…

İzleyen dinleyen olup, isme cisme mi peşisıra takılıp gidersiniz, görüp aslolanda mı vûcüt bulanlardan olursunuz; düşüncelerdeki kaderiniz sizi bulacak…
Su akar yolunu bulur vari…
Kan Hafızası – Kavimler Göçü Zamanı…
“Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kan (kan hafızan)da mevcuttur”
Atamtürk’ten-Atatürk’e…
Ya DEVLET başa ya Kuzgun leşe… Sağlıkta var olup vûcut bulun…